Deltagare Quebeckkonferensen

Sittande från vänster: Premiärminister Mackenzie King, Kanada, President Roosevelt och Premiärminister Churchill. Stående från vänster: General Arnold, Flygmarskalk Portal, General Brooke, Amiral King, Fältmarskalk Dill, General Marshall, Amiral Pound, och Amiral Leahy.

Lämna ett svar